فلسفی تنکابنی-محمدتقی

محمد تقی فلسفی تنکابنی (1378ش_1326ق)

مقدمات را نزد پدر شیخ محمد رضا تنکابنی فرا گرفت. و در قم از درس خارج فقه حائری یزدی بهره برد و فلسفه را نزد میرزا طاهر تنکابنی ؛ سید کاظم عصار و سید مهدی آشتیانی فرا گرفت. سپس به سخنوری و خطابه روی آورد و در این مسیر بارها ممنوع المنبر شد تا اینکه از سال/1350 به طور دائم از منبر او جلوگیری کردند که خود نشان از خطابه های آتشین و شور انگیز او دارد. از جمله آثار او عبارتند از : در مکتب اهل بیت ؛ خاطرات و مبارزات ؛ مذهب از دیدگاه علم.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 110

 

برچسب‌ها
خواندن 495 دفعه