کنی - علی

علی کنی (1306ق_1220ق)

معلومات ابتدایی را در تهران فرا گرفت و در بیست سالگی به عتبات رفته از محضر صاحب جواهر ؛ موسوی قزوینی به مدارج عالیه رسید بعد از آن به تهران برگشت و مرجع امور شرعی خاص و عام شد او از نفوذ کلمه و اقتدار بالایی برخوردار بود در جریان قرارداد رویتر با صدور فتوایی با آن مبارزه کرد . از او اثاری در فقه ؛ اصول و رجال به جا مانده است . بنا به گفته ی شیخ محمد تقی آملی و حسن زاده آملی او اصالتا مازندرانی است.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 115

 

برچسب‌ها
خواندن 534 دفعه