لاسمی - موسی

موسی لاسمی

از علمای برجسته اواخر قاجار بود که نزد علمای تهران به مدارج عالیه رسید و در مدارس آنجا به تدریس اشتغال داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 118

 

برچسب‌ها
خواندن 518 دفعه