محقق بهشتی -سیدعلی

سید علی محقق بهشتی (1383ش_1325ق)

مقدمات را نزد پدر سید حسن حسینی بهشتی و دیگر علمای بابل فرا گرفت. سپس به قم رفت و از محضر حائری و امامی امیر کلایی بهره برد . پس از مدتی به نجف رفت و از درس اصفهانی ؛ نائینی و کمپانی استفاده کرد و به مدارج عالیه رسید . او تا پایان عمرش در نجف به تدریس و پاسخ به استفتائات اشتغال داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 123

 

برچسب‌ها
خواندن 555 دفعه