مقتدایی -سیدمحمد

سید محمد مقتدایی شاهان دشتی (1359ش_1316ق)

پدرش سید عبدالحسین از علمای لاریجان و تحصیل کرده عتبات بود او مقدمات را در مدرسه هاشمی آمل فرا گرفت. سپس به تهران رفت و از استادان مدرسه سپهسالار بهره برد . ایشان پس از طی مدارج عالیه به زادگاهش بازگشت و جانشین پدر شد.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 130

 

برچسب‌ها
خواندن 651 دفعه