نقوی-عبدالرحمن

عبدالرحمن نقوی

از علمای برجسته بابل در اواخر دوره قاجار بود

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 141

 

برچسب‌ها
خواندن 513 دفعه