نوری-میرزا ابوالفضل

میرزا ابوالفضل نوری (1316ق_1273ق)

تحصیلات نخستین را نزد پدر خود شیخ ابوالقاسم فرا گرفت. پس از فوت پدر در سال/1300ق به عتبات رفت و از شاگردان میرزای شیرازی شد و به مدارج عالیه رسید. سپس در سال/1309ق به تهران بازگشت و به تدریس مشغول گردید . از جمله آثارش عبارتند از : دیوان اشعار (عربی) ؛ شفا الصدور فی شرح زیارت العاشورا

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه

 

برچسب‌ها
خواندن 521 دفعه