نوری-میرزا هادی

میرزا هادی نوری

فرزند شیخ فضل الله نوری . نزد علمای تهران بویژه پدر علوم دینی را آموخت و همواره مشیر پدر در غعالیت های دینی و اجتماعی بود. او در تهران دفتر اسناد رسمی داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 144

 

برچسب‌ها
خواندن 548 دفعه