هاشمی-سید عبدالصمد

سید عبدالصمد هاشمی (1348ق_؟)

از سادات موسوی (میرعمادی هزارجریبی) که پدرش سید هاشم نیز در کسوت روحانیت بود. او از علمای برجسته اواخر قاجار بود که با مجتهدان هم روزگار خود چون شیخ کبیر بارفروشی مراوده داشت. وی در گله کلای ساری سکونت داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 146

 

برچسب‌ها
خواندن 537 دفعه