هاشمی-سید مهدی

سید مهدی هاشمی (1381ش_1318)

پس از فراگیری مقدمالت نزد علمای مازندران و پدر سید محمد باقر به قم عزیمت کرد و از محضر بزرگانی چون بروجردی . گلپایگانی بهره برد. سپس به قائمشهر بازگشت و از سال/1360 پس از درگذشت پدر به امامت و ارشاد در مسجد الرسول مشغول شد.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 147

 

برچسب‌ها
خواندن 572 دفعه