واعظ زاده -علی اکبر

علی اکبر واعظ زاده مازندرانی (نوری) (1380ش_1295ش)

فرزند شیخ علی اصغر واعظ بود و در خطابه و سخنوری شهرت داشت و از طبع شاعری نیز بهره مند بود . دیوان اشعار او به نام «مدیحه الحسین» منتشر شده است. از دیگر آثار او عبارتند از : کنز مخفی و موج خون ؛ خورشید نهان ؛ قصص الرجال ؛ دیوان واعظ ؛ مراصد البیان ؛ مفتاح الرحمه . ایشان نماینده مراجعی چون گلپایگانی و مرعشی نجفی در نور و کجور بود.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 145

 

برچسب‌ها
خواندن 559 دفعه