ولویه ای-علی اصغر

علی اصغر ولویه ای (1355ريال_؟)

مقدمات تحصیل را نزد علمای هزارجریب و ساری فرا گرفت. سپس به تهران رفته و فقه ؛ اصول ؛ فلسفه ؛ کلام را نزد ملا علی نوری و میرزا هاشم مدرس آموخت. پس از آن به عراق رفت و نزد آخوند خراسانی به مدارج عالیه رسید. سپس به زادگاهش بازگشت . او در شعر نیز طبعی روان داشت.

 

پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 146

 

برچسب‌ها
خواندن 600 دفعه