علما و شخصیت های مازندران

علما و شخصیت های مازندران


مازندران دیار نخستین حکومت علویان ، پیوسته بسان نگینی درخشان بر تارک تاریخ درخشیده است ، چه بسا فرهیختگانی که در نقطه نقطه این استان ، گمنام زیسته اند اما اثارشان زیبنده تاریخ است.سهم عظیم و شایسته ی این انسان های الهی ، به حق بی بدیل و قلم و اندیشه از بیان ان همه اوصاف خالصانه ، عاجز است ؛ لذا در راستای صیانت از میراث معنوی و پاسداشت مفاخر دینی مختصری از زندگینامه عالمان دینی استان مازندران از گلوگاه تا رامسر ارائه می گردد تا ادای دینی به پاس گوشه ای از خدمات گرانمایه ان بزرگواران باشد . لازم به ذکر است : این مجموعه دربرگیرنده تمامی عالمان بزرگوار مازندران نیست ، شما هم میتوانید با ارسال نام و منبع به کاملتر شدن این مجموعه کمک کنید.( امید است این تحقیقات به توفیق الهی ادامه یابد)

 

۩ اسامی علمای بزرگوار به صورت ترتیب الفبائی است نه به لحاظ مدارج علمی ۩

 

صفحه1 از4
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اطلس استان ها علما و شخصیت های استان مازندران