چالوس

چالوس

شهرستان چالوس با جمعيتي معادل 1597/3 كيلومتر مربع و متشكل از 3 بخش، 4 شهر و 6 دهستان در مجاورت شهرستان ساحلي نوشهر قرار دارد. مورخان اسلامي چالوس را به عنوان شالوس و چالس خوانده اند و از شهرهاي مهم و تاريخي مازندران است و زماني از توابع رويان محسوب مي شد.  منطقه توريستي كلاردشت در سير تاريخ از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و استقرار هاي طولاني با فرهنگي گسترده در پيش از تاريخ و دوره اسلامي را بهمراه داشته است. چالوس و كلاردشت و نمک آبرود از قطب هاي گردشگري كشور محسوب مي شوند كه با راه اندازي بزرگراه 120 كيلومتري جديد تهران – شمال، موقعيت استراتژيك اين شهرستان تقويت مي شود. برنامه ريزيمنطقه اي در رابطه با تحولات كلان شهر تهران - مازندران امري ضروري و اجتناب ناپذير در سطح ملي مي باشد. توليد گل و گياه در چالوس همانند ساير شهرهاي غرب استان رونق دارد.