تانکِ تایپ 69

تایپ ۶۹ تانک اصلی میدان نبرد چینی بود که به طور مستقل در چین طراحی شده است و کپی از هیچ تانکی نیست.بهبودهای صورت‌گرفته در این تانک‌ها شامل استفاده از یک موتور جدید، کامپیوتر بالستیکی، دوربین دید در شب و مسافت‌یاب لیزری می‌شد. البته بسیاری از ویژگی‌های تایپ-۶۹ بعداً در برنامه ارتقای تانک‌های تایپ59 به این تانک‌ها نیز افزوده شدند. تایپ-۶۹ تانکی نسبتاً ارزان و ساده بود و هرچند عملکرد آن برای چینی‌ها چندان رضایتبخش نبود اما صادرات موفقی به کشورهای دیگر داشت. ایران و عراق اولین خریداران این تانک بودند و از آنها در جنگ ایران و عراق بهره گرفتند. ارتش سریلانکا نیز در جنگ داخلی علیه ببرهای تامیل از تانک‌های تایپ-۶۹ خود در کنار تی-۵۵های ساخت چکسلواکی بهره بردند.

 

ویژگی‌های این تانک


بدنه و برجک تایپ-۶۹ بسیار شبیه به تایپ59 است و میزان زره آن نیز تغییر نکرده‌است. ترکیب تسلیحات تانک نیز مشابه تایپ-۵۹ است. یک توپ ۱۰۰ میلی‌متری (در تایپ-۷۹۱۰۵ م‌م) به عنوان سلاح اصلی تانک که ۴۴ گلوله برای آن حمل می‌شود و تسلیحات ثانویه تانک شامل ۳ تیربار هستند؛ دو تیربار ۷٫۶۲ م‌م تایپ ۵۹تی؛ یکی هم‌محور با سلاح اصلی در کنار آن و دیگری به صورت کمانی در قسمت راننده و یک تیربار سنگین ۱۲٫۷ م‌م تایپ ۵۴ (مدل تولید چین تیربار دوشکا) برای دفاع هوایی روی برجک. فضای داخلی تانک مثل تمام مدل‌های تی54 بسیار بسته بود و کار را برای چهار سرنشین تانک دشوار می‌کرد.

 

خواندن 3886 دفعه