یکه توت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکه توت، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران. این روستا در دهستان میان کاله قرار دارد.جعبه ابزار