یعقوب محله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیعقوب محله (به انگلیسی Yaqub Mahalleh)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان پی رجه واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به یعقوب محله روستاهای درویش خلک ؛ دوآب و للرد هستند.جعبه ابزار