یعقوب لنگه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیعقوب لنگه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران. این روستا در دهستان میان کاله قرار دارد.جعبه ابزار