یانه‌سر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیانه سر، روستایی است از توابع بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در هزار جریب سابق استان مازندران ایران. حد فاصل سوادکوه و استرآباد ، هزارجریب نام دارد و سرزمین آن به دو بخش تقسیم شده‌است. چهاردانگه و دودانگه. چهاردانگه نیز سه قسم است: چهاردانگهٔ سورتیجی، چهاردانگهٔ مسعود الملک و چهاردانگهٔ شهریاری به مرکزیت یانه سر.
این روستا سابقاً مرکز بخش یانه سر بوده و از زمان قاجار مقر فرماندهی حاکمان استرآباد "فرزندان و نواده گان مهدی خان یانه سری بوده‌است.


رده‌های این صفحه : مناطق شهرستان بهشهر
جعبه ابزار