گلبستان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگلبستان (به انگلیسی Gol Bestan)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان پی رجه واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به گلبستان روستاهای آبلو ؛ زرندین سفلی و شهر نکا هستند.جعبه ابزار