گرگتج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگرگتچ (به انگلیسی Gorg Taj)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان پی رجه واقع شده است. نزدیک ترین آبادی به گرگتچ روستای رمدان خیل است.جعبه ابزار