کنت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکنت، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران. این روستا در دهستان کوهستان قرار دارد.جعبه ابزار