کرداب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکرداب (به انگلیسی Kordab)، روستایی است از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان زارم رود واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به کرداب روستاهای سه کیله و اوکرکا هستند.جعبه ابزار