چمازتپه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچمازتپه (به انگلیسی Chamaz Tappeh)، روستایی است از توابع بخش گهرباران شهرستان میاندرود در استان مازندران . این روستا حدودا در "چند؟ کیلومتری ساری در دهستان گهرباران شمالی واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به چمازتپه روستاهای طبقده ؛ دلمرز هستند.


جعبه ابزار