پاوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان پاوه یکی از ۱۳شهرستان استان کرمانشاه ایران است و مرکز آن شهر پاوه است. مردمان پاوه با گویش هورامی که یکی از گویشهای کردی است تکلم می‌نمایند این گویش بازمانده از کهنترین گوشهای زبان کردی است. شهرستان پاوه از شمال و شرق با استان کردستان ؛ از جنوب با شهرستان جوانرود ؛ از جنوب شرقی با شهرستان روانسر همجوار و از غرب با کشور عراق مرز مشترک دارد. این شهرستان با اینکه بخشی از استان کرمانشاه است، به شهر سنندج نزدیک تر از شهر کرمانشاه است.

فهرست مندرجات

۱ - شهر پاوه

شهر پاوه

[ویرایش]

پاوه مرکز شهرستان پاوه است. به دلیل ساختار پلکانی، پاوه ملقب به شهر هزارماسوله است. منطقه‌ای که پاوه در آن واقع است بسیار خوش آب و هوا است و در کنار کوهستان شاهو قرار گرفته‌است.


رده‌های این صفحه : شهرستان‌های استان کرمانشاه
جعبه ابزار