پادگان الله اکبر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپادگان الله اکبر که محل استقرار تیپ ۱۸۱ زرهی شهید سرلشکر برزو سلیمی می‌باشد در دو کیلومتری غرب شهر اسلام‌آباد غرب ؛ واقع در استان کرمانشاه است و زیر مجموعه لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه می‌باشد که هر ماه پذیرای کارکنان وظیفه زیادی اعم از سرباز، درجه دار و افسر وظیفه از اقصی نقاط کشور است. در سال ۱۳۹۱ تیپ یک زرهی لشکر ۸۱ کرمانشاه به تیپ مستقل ۱۸۱ زرهی شهید سرلشکر سلیمی ارتقا یافت.جعبه ابزار