ولیجی محله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افولیجی محله (به انگلیسی Valiji Mahalleh)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان پی رجه واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به ولیجی محله روستاهای اومال و بریجان هستند.جعبه ابزار