ولوجا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افولوجا (به انگلیسی Valuja)، روستایی است از توابع بخش گهرباران شهرستان میاندرود در استان مازندران . این روستا حدودا در "چند؟ کیلومتری" ساری در دهستان گهرباران شمالی واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به ولوجا روستاهای طبقده ؛ برگه ؛ چفت سر هستند.جعبه ابزار