ورندان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افورندان (به انگلیسی Varandan)، روستایی است از توابع بخش گهرباران شهرستان میاندرود در استان مازندران . این روستا حدودا در بیست کیلومتری ساری و در دهستان گهرباران جنوبی واقع شده است. از نظر جغرافیایی، منطقه ی ورندان درقسمت شرقی روستای ورکلا و در قسمت جنوبی روستای قندارخیل قرار دارد و بقیه قسمت های آن توسط زمین های شرک زراعی دشت ناز محصور شده است.جعبه ابزار