هوایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبمباران مواضع و عقبه های دشمن . انهدام هواپیما و بالگرد مهاجم دشمن.


رده‌های این صفحه : رسته‌های نظامی ایران
جعبه ابزار