هوانیروز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانهدام دشمن توسط بالگردهای رزمی و پشتیبانی لجستیکی و امدادی نیروهای عملیاتی


رده‌های این صفحه : رسته‌های نظامی ایران
جعبه ابزار