مرس بزرگ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرس بزرگ (به انگلیسی Maras-e Bozorg)، روستایی است از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان استخرپشت واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به مرس بزرگ روستاهای سیکا و مرس کوچک هستند.جعبه ابزار