لمراسک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلمراسک، روستایی است از توابع بخش کلباد شهرستان گلوگاه در استان مازندران . این روستا در دهستان کلباد شرقی قرار دارد.جعبه ابزار