لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلشگر ۸۱ زرهی کرمانشاه یگان رزمی مستقل ارتش جمهوری اسلامی ایران است که استان کرمانشاه را تحت پوشش خود قرار داده است.


جعبه ابزار