عملیات کربلای چهار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعملیات کربلای ۴ با یک طرح ریزی بسیار گسترده و وسیع انجام گرفت و بر اساس پیش بینی های به عمل امده قرار بود ۱۵۰۰ گردان، بسیجی این عملیات را انجام دهند ( حدودا ۴۵۰۰۰۰) ولی تامین این نیرو در حد مقدورات کشور نبود لذا سپاه یکصد هزار نفری محمد در قالب ۳۰۰ گردان برای انجام عملیات کربلای ۴ تدارک دیده شد. این سپاه در استادیوم یکصد هزار نفری آزادی تهران تجمع باشکوهی را انجام داده و برای انجام عملیات به منطقه مورد نظر اعزام شد.

منطقه شرق بصره از مناطقی است که تلاش قابل توجهی از ایران را در طول جنگ به خود معطوف داشته و غالبا در تصرف هدف های زمینی نیز به موفقیت نرسیده است. تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انجام عملیات کربلای۴ در چهار قرارگاه نوح ، قرارگاه قدس ، قرارگاه کربلا و قرارگاه نجف با رمز "محمد رسول الله ص " صورت پذیرفت و یگانهای متعدد از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خطوط مقدم و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی به پای کار امدند. با تبلیغات به عمل امده سال ۱۳۶۵ سال سرنوشت برای جنگ منظور شده بود ولی متاسفانه دشمن با اگاهی از عملیات و پی بردن به طرح و معابر اصلی حمله نیروهای خودی در در دو طرف معبر کم عرض ابی ام الرصاص که از ان به نام تنگه عملیات یاد میشد این معبر را مسدود ساخت هرچند عملیات منجر به شکسته شدن خطوط پدافندی مستحکم دشمن گردید ولی اجرای انبوه اتش عراق روی نقاط خاص و حساس اروند سازمان غواص های خط شکن و قایق سواران را که در مراحل دوم و سوم قرار بود به پای کار بیایند برهم زد و عملیات را مختل نمود.

نیروهای خط شکن از تنگه عملیات گذشته و در جزیره بلجانیه پیاده شدند. حتی قسمتی از جزیره سهیل و ام الرصاص نیز به تصرف در امد. ولی ادامه عملیات به دلیل ذکر شده میسر نگردید و نیروهای خودی جهت حفظ قوا و جلوگیری از تلفات بیشتر از ادامه نبرد صرف نظر نمودند تا فرصت مناسب تری برای طراحی مجدد بدست بیاید. در این عملیات،نیروی زمینی بکار گرفته شده خودی حدودا به سه برابر نیروی زمینی دشمن بالغ میگردید.

کربلای۴ بار دیگر نشان داد که رعایت اصول و قوائد اساسی رزم که اصطلاحا به ان جنگ کلاسیک گفته میشود اجتناب ناپذیر بوده و حتی شیوه های نوین بکار گرفته شده در رزم نیز باید در قالب رعایت قوانین شناخته شده و تجربه گردیده جنگ به اجرا در اید.

نتیجه
منطقه و زمین مورد نظر تصرف نگردید. ۸۰۰۰ نفر کشته و زخمی و ۶۰ اسیر تلفات نیروی انسانی عراق بود.
حدودا ۷۰ دستگاه تانک و نفربر و خودرو از عراق منهدم گردید.


جعبه ابزار