عملیات والفجر یک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعدم توجه به نظریات کارشناسی نخبگان و طراحان جنگی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طراحی و انجام عملیات های گسترده موجب شد که بدون دسترسی به موفقیت توان قابل توجهی از نیروی انسانی و تجهیزات جنگی،ایران هزینه گردد. عدم موفقیت نیروهای خودی در عملیات والفجر مقدماتی و عدم نفوذ به خاک عراق در منطقه عمومی فکه باعث گردید با اعمال تغیرات در طرح عملیات والفجر مقدماتی و منظور داشتن تصرف جبل فوقی طرح عملیاتی « والفجر ۱ » در شمال این منطقه به اجرا در اید.

هرچند در طرح جدید نظر کارشناسان متخصص نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار گرفت ولی نکته ای که در این میان پوشیده ماند اگاهی و حضور گسترده دشمن در منطقه بود که میتوانست هر طرحی را با عدم موفقیت روبرو سازد. در چنین شرایطی طراحی و هدایت عملیات « والفجر ۱» به نیروی زمینی ارتش واگذار گردید و بصورت مشترک به اجرا در امد. قرار گاه خاتم الانبیا که به عنوان قرارگاه مشترک و کنترل کننده عملیات عمل میکرد در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۶۲ دستور حمله را با رمز "یا الله یاالله یا الله" صادر و در تاریخ ۲۸ / ۰۱/ ۱۳۶۲ بعد از هفت روز نبرد پایان عملیات را اعلام نمود در طرح عملیاتی به اجرای اتش تهیه اهمیت فوق العاده داده شده و طی این عملیات حدودا ۶۰ هزار گلوله که تا ان زمان در جنگ سابقه نداشت به مواضع دشمن ریخته شد تا با استفاده از اتش از تلفات زیاد نیروهای انسانی خودی در شکستن خطوط دشمن که در عملیات والفجر مقدماتی پیش امده بود جلوگیری شود. البته دشمن نیز با حدود ۱۰۰ هزار گلوله توپخانه مقابله نمود سرلشکر شهید فرهاد ادهمی در روز ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۶۲ در این منطقه به شهادت رسید. با ۳۱ فروند بالگرد ۴۹۶ ساعت پرواز انجام شد و طی ان ۷۱۳ مجروح تخلیه، ۲۷۳ رزمنده ترابری و ۳۱ تن بار حمل گردید.

نتیجه
انهدام پاسگاه فرماندهی دشمن و تعدادی از پاسگاه های عراقی به میزان ۲۵ درصد
تصرف خاکریزهای اول و دوم دشمن
کشته و زخمی نمودن بیش از ۴۰۰۰ نفر و اسارت ۳۵۰ نفر از نفرات دشمن
انهدام ۹۸ دستگاه تانک و نفربر و دهها خودرو و سقوط ۵ بالگرد
به غنیمت گرفتن ۵۰ دستگاه تانک به همراه ۲۰۰ دستگاه انواع خودرو


جعبه ابزار