عملیات والفجر ده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعملیات والفجر۱۰ در منطقه عمومی نوسود ایران و حلبچه عراق با رمز "یا رسول الله ص " در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۶ اغاز گردید و بعد از شش روز نبرد به پایان رسید انتخاب این منطقه با پیش بینی تصرف اهداف تعیین شده صورت پذیرفت تا ارتش عراق را وادار نماید با اعزام گسترده نیروهای احتیاط خود به حلبچه زمینه برای انهدام ماشین جنگی عراق در این منطقه نیز اماده شود. ولی از انجا که عراقی ها برای منطقه جنوب،نبردهای گسترده ای را در اغاز سال ۱۳۶۷ پیش بینی کرده بودند لذا در این منطقه به نیروهای موجود اکتفا کرده بودند و برای متوقف نمودن نیروهای ایرانی متوسل به حملات گسترده هوایی شدند. با توجه به کم اثر بودن حملات هوایی نهایتا در اواسط روز ۲۶/۱۲/۱۳۶۶ در حالیکه مردم حلبچه گروه گروه به طرف مرزهای ایران در حرکت بودند منطقه مورد هجوم هواپیماهای عراق با پرتاب گسترده بمب های شیمیایی قرار گرفت. ۵۰۰۰ نفر از کردهای عراقی با این حمله شهید شدند و شهر حلبچه به یک شهر مرده تبدیل گردید این اقدام عراق هیچ عکس العمل مناسب بشر دوستانه و موثری را از کشورها و سازمان های بین المللی به دنبال نداشت. خلبانان هوانیروز با ۵۰ فروند بالگرد و ۹۱۸ ساعت پرواز ضمن انهدام ادوات زرهی و سنگرهای دشمن نزدیک به ۵۰۰۰ نفر مجروح را تخلیه و نزدیک به شش هزار نفر رزمنده را ترابری و بیش از ۵۰۰ تن اذوقه و مهمات را به منطقه حمل نمودند.

نتیجه
۱۲۰۰ کیلومتر از خاک ایران و عراق ازاد شد.
۵۴۴۰ نفر از عراقی ها به اسارت در امدند و بیش از ده هزار نفر کشته و مجروح شدند.
۲۷۰ دستگاه تانک و نفربر منهدم گردید و بیش از ۹۰ دستگاه به غنیمت گرفته شد
یکصد و پانزده قبضه انواع توپ به غنیمت گرفته شد و تعداد ۷۳ عراده به همراه ده فروند هواپیما و یک فروند بالگرد منهدم گردید.


جعبه ابزار