عزت الدین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعزت الدین (به انگلیسی Ezzat ol Din)، روستایی است از توابع بخش گهرباران شهرستان میاندرود در استان مازندران . این روستا حدودا در "چند؟ کیلومتری ساری در دهستان گهرباران شمالی واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به عزت الدین روستاهای بایع کلا ؛ دلمرز ؛ اناردین ؛ حلمسر هستند.جعبه ابزار