شهریارکنده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهریارکنده (به انگلیسی Shahriar Kandeh)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان میاندرود در استان مازندران . این روستا حدودا در "چند؟ کیلومتری" ساری واقع شده است. از نظر جغرافیایی، منطقه ی شهریارکنده از شرق به غرب از ابتدای بلوار سه راه فرودگاه دشت ناز شروع و تا انتهای بلوار و تا بعد از jumping Line فرودگاه ادامه دارد و از شمال به جنوب با روستای محمد آباد و از جنوب در بارگاه امام زاده زکریا منتهی میشود.جعبه ابزار