شهاب الدین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهاب الدین با نام محلی شاوندین (به انگلیسی Shahab ol Din)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان قره طغان واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به شهاب الدین روستاهای بهزادکلا ؛ طوسکلا هستند.جعبه ابزار