شادگان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان شادگان، الدورق یکی از شهرستانهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهرستان با شهرستانهای آبادان ، خرمشهر ، ماهشهر و اهواز هم‌مرز است. مرکز این شهرستان، شهر شادگان است. جنوب این شهرستان به خلیج فارس راه دارد.

فهرست مندرجات

۱ - شهر شادگان

شهر شادگان

[ویرایش]

شادگان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری اهواز و ۹۷۱ کیلومتری تهران واقع شده و آب و هوای آن گرم و بیابانی است. در شادگان و پیرامون آن نخلستان‌های گسترده‌ای وجود دارد.این شهر در زمینه شعر عربی در خوزستان مشهور است. مردم شهرستان شادگان عمدتاً از تیره و طوایف بنی تمیم،بنی کعب، بنی مالک، باوی، مطور هستند. شهرستان شادگان دارای بیش از ۵۷هزار هکتار اراضی قابل کشت است، ولی به دلیل خشک شدن رودخانه جراحی تنها نیمی از این اراضی کشت می‌شود.جعبه ابزار