سوچلما

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوچلما (به انگلیسی Suchelma)، روستایی است از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان استخرپشت واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به سوچلما روستاهای پجت ؛ کفرات و چرمی هستند.جعبه ابزار