سوسنگرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوسَنگِرد شهری است در شهرستان دشت آزادگان که در استان خوزستان قرار گرفته‌است. نام اصلی شهر سوسنگرد خفاجیه هست که بنا به دلایلی توسط رضا شاه به سوسنگرد تغییر یافت. سوسنگرد در زمان جنگ ایران و عراق، برای مدتی به اشغال ارتش عراق درآمده‌است. سوسنگرد در شمال غربی اهواز و به فاصلهٔ ۵۵ کیلومتری این شهر قرار گرفته. هویزه در جنوب غربی سوسنگرد و بستان در شمال غربی سوسنگرد قرار دارند و رودخانهٔ کرخه از آن می‌گذرد. همه ساکنان شهر سوسنگرد عرب هستند و به زبان عربی سخن میگویند.


جعبه ابزار