سوربن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوربن (به انگلیسی Sur Ben)، روستایی است در بخش گهرباران شهرستان میاندرود در استان مازندران . از نظر جغرافیایی، منطقه ی سوربن از سمت شمال به قاجارخیل و اناردین و از سمت شرق به قندارخیل و ماکرون و از جنوب به برارده و صاحبی منتهی میشود. فاصله این روستا با ساری "چند؟ کیلومتر" است.جعبه ابزار