سنندج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان سنندج یکی از شهرستان های استان کردستان در غرب ایران است. مرکز این شهرستان شهر سنندج است. این شهرستان در مرکز استان قرار گرفته و به غیر از شهرستان های سقز ، بیجار و بانه ، با بقیه شهرستان های استان مرز مشترک دارد.

فهرست مندرجات

۱ - شهر سنندج

شهر سنندج

[ویرایش]

سَنَندَج دومین شهر بزرگ کرد نشین و بیست و سومین شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان است. شهر سنندج به شهر هزارتپه معروف است و همچنین به سنندج شهر مساجد نیز می‌گویند. زبان مردم،کردی سورانی با لهجه اردلانی است که پس از گذشت زمان تغییراتی در سخن گفتن و لهجه ساکنان آن منطقه ایجاد شده‌است.این شهر از سمت غرب به کوه آبیدر ، از سمت شمال به کوه شیخ معروف ، از سمت جنوب به کوه سراج الدین ، محدود شده‌است.


رده‌های این صفحه : شهرستان‌های استان کردستان
جعبه ابزار