زینوند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزینوند، روستایی است در نزدیکی روستای زاغمرز و از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران. این روستا در دهستان میان کاله قرار دارد.جعبه ابزار