زرندین سفلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزرندین سفلی (به انگلیسی Zarandin-e Sofla)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان پی رجه واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به زرندین سفلی روستاهای گلبستان و زرندین علیا هستند.جعبه ابزار