رده:شهدای شهرستان ساری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

ا

 • ابراهیم برزگر فرح آبادی

 • ابراهیم برزو

 • ابراهیم رمضان زاده رستمی

 • ابراهیم روحی فر

 • ابراهیم زارع

 • ابوالفضل خیرالدین

 • ابوالقاسم آشکاری

 • ابوالقاسم حدادی

 • ابوالقاسم خانگاه

 • ابوالقاسم دانش

 • ابوطالب اندی

 • احمد آقایی ورکی

 • احمد ابراهیمی

 • احمد افضلی

 • احمد اندی

 • احمد بهرامی ولشکلایی

 • احمد حبیبی

 • احمد حق شناس

 • احمد ذوالفقاری میارکلایی

 • احمد رجبی اردشیری

 • احمد رضا اسدی کلایی

 • احمد سبک خیز

 • اردشیر اجارستاقی

 • اسحاق ذوالفقاری

 • اسحاق زمانی

 • اسدالله اسدی سواسری

 • اسدالله بریمانی

 • اسدالله رضایی شرفدارکلایی

 • اسفندیار سلمانی

 • اسماعیل احمدی چورتی

 • اسماعیل حسنی

 • اسماعیل رضایی آبمال

 • اسماعیل رمضانی

 • اسماعیل زارع آبکسری

 • اصغر احمدی معلم کلایی

 • اصغر روشن ضمیر دولت آبادی

 • اکبر زادمهرخشنی

 • امرالله آذری تاکامی

 • امیرعباس احتشامی

 • ایرج تورانی

 • ب

 • باقر بابایی پلنگی

 • باقر تقوی اسبورزی

 • بخش علی بهرام پور

 • بهرام ابراهیمی

 • بهرام بابایی

 • بهروز رشیدی

 • پ

 • پاکزاد اجارستاقی

 • پرویز افصح وکیلی

 • پرویز خلردی

 • پنج علی ژولیده

 • ت

 • تقی تقوی

 • تقی ذبیحی گله کلایی

 • توکل خلیلی

 • تیمور احمدی

 • ج

 • جان برار خناری

 • جعفر اذان گو

 • جعفر رضایی

 • جلیل حق شناس

 • جلیل دانش

 • جلیل سلمانی جورجاده

 • جمال ابراهیم پور

 • جمشید ابراهیمی ارطه

 • جواد اکبری خارکشی

 • جواد بهروز پایین کولایی

 • ح

 • حبیب الله پرندک

 • حجت الله خوش اندام سروینه باغی

 • حجت درویشی

 • حسن باکری پاشاکلایی

 • حسن بخشیان فرح آبادی

 • حسن تصفیه

 • حسن حسن پور

 • حسن خاکزاد رستمی

 • حسن خلیلی

 • حسن رضایی مشهدی کلایی

 • حسن رمضانی خرم آبادی

 • حسن سلطان تویه

 • حسن علی رجبی

 • حسین اکبری دنگسرکی

 • حسین بسطامی

 • حسین بهرامی ولشکلایی

 • حسین چمنی ساروی

 • حسین حمیدی پاچی

 • حسین خیری مقدم

 • حسین علی آموسی

 • حمید آهنی همدانی

 • حمید جعفری گله کلایی

 • حمید خرازی

 • حمید رضا امین برزگر

 • حمید رضا حبیبی خلردی

 • حمید رضا سلیمانی

 • حمید سکوزاده

 • خ

 • خالق امینی

 • خسرو سالاری

 • خلیل خلیلی شرفدارکلایی

 • خیام اسدی ابوخیلی

 • د

 • داریوش رنجبر آقامشهدی

 • ذ

 • ذبیح الله امیری

 • ذکریا جهان بیگلو

 • ر

 • رحمت الله بابانژاد شیرگاهی

 • رحمت الله رمضانی

 • رحیم اسماعیلی

 • رحیم اصغری آبندانسری

 • رحیم حسن نژاد عیسی خندقی

 • رضا خلیلی

 • رضا روحی پرکوهی

 • رضا سبک خیز

 • رضا علی تقی پور

 • رضا علی حیاتی

 • رمضان آقابرارپور عمران

 • رمضان ابراهیم زاده

 • رمضان احمدی

 • رمضان بابایی

 • رمضان تقی زاده

 • رمضان علی زارع

 • روشن علی رسکتی

 • ز

 • زین العابدین حقانی

 • س

 • ساری

 • سبزعلی زکی پور ملک آبادی

 • سعید ادیبی دومیرکلایی

 • سعید بخشی کیادهی

 • سلمان بابایی آق مشهدی

 • سلمان خدادادی

 • سید احمد تقوی

 • سید اسحاق آقامیری شکتایی

 • سید اسدالله اسدی

 • سید اسماعیل حمیدی امرئی

 • سید باقر تاکامی

 • سید باقر رکابی دولت آبادی

 • سید بزرگ آقامیری شکتایی

 • سید جعفر رکابی دولت آبادی

 • سید حسین ساداتی مقدم بسته آبادی

 • سید خلیل ساداتی

 • سید خیرالله اسدی امرئی

 • سید داود حسینی ماچک پشتی

 • سید رجب رشیدایی

 • سید رسول حسینی حاجی آبادی

 • سید رضا ایلالی

 • سید رضا حسینی کریمی سرخکلایی

 • سید رضا رکابی دولت آبادی

 • سید رضا شجاعی فر

 • سید رضی ساداتی کیادهی

 • سید سجاد ساداتی

 • سید عابدین حسینی پایین کولایی

 • سید عقیل درویشی

 • سید علی احمدی لنگری

 • سید علی اکبر حسینی ولشکلایی

 • سید علی اندراجمی

 • سید علی تقوی سنگدهی

 • سید علی حسینی سیاه دشتی

 • سید علی خالقی امری

 • سید علی دوامی

 • سید علی ذراری

 • سید عیسی اطهری بالادزایی

 • سید عین الله خلیلی لنگردهی

 • سید غلام رضا جعفری جورجاده

 • سید قاسم احمدی آزاد

 • سید قاسم جعفری

 • سید قاسم حسینی کردخیلی

 • سید قربان علی اسماعیلی سنگدهی

 • سید مجتبی رضایی

 • سید مجید ساداتیان

 • سید محسن رضوی دهقان

 • سید محمد رضایی

 • سید محمد رضوی جمالی

 • سید محمدعلی رضوی ساداتی

 • سید محمود جعفریان امیری

 • سید محمود حسینی میارکلایی

 • سید مرتضی حسینی

 • سید مرتضی حسینی آزاد

 • سید مرتضی دادگر

 • سید مصطفی اصغری

 • سید مصطفی بخشی

 • سید موسی حسینی

 • سید مهدی آملی

 • سید مهدی اندراجمی

 • سید مهدی حسینی ولشکلایی

 • سید مهران بخشیان

 • سید هادی رضایی

 • سید هاشم ساداتی راد

 • سیداحمد حاتم نژاد

 • سیدعلی اندراجمی

 • ش

 • شعبان داداشی قرتیکلایی

 • شکرالله اسماعیلی

 • شمس علی رمضانی

 • شهاب بهزادی

 • شیدالله رمضانی

 • ص

 • صفدر جعفری کردخیلی

 • صفر جعفری

 • ض

 • ضیاء دلخواه

 • ع

 • عادل جعفری شبکلایی

 • عباس دشتبان

 • عبدالحمید رحیمی بالادزایی

 • عبدالرضا احمدی

 • عبدالرضا جعفری

 • عبدالعظیم حیدری

 • عبدالعظیم خیرآبادی

 • عبدالعلی رمضان پور ولشکلایی

 • عبدالله بشگله

 • عبدالله حق شناس

 • عبدالواحد تیلکی

 • عزیز دهقان

 • عزیزالله اسماعیلی کیادهی

 • عسگری برزگر

 • عسگری توفیقی

 • عسگری خادمی

 • عطاالله زین العابدینی

 • عظیم باقری

 • علی آفاقیان

 • علی اصغر ایمانی

 • علی اصغر براری

 • علی اصغر بهاری اردشیری

 • علی اصغر پری نژاد

 • علی اکبر اسلامی

 • علی اکبر اصغر نژاد

 • علی اکبر اقتدایی

 • علی اکبر اکبری پرکوهی

 • علی اکبر پورقاسم

 • علی اکبر خسروی

 • علی اکبر درویشی

 • علی امیری

 • علی بخشنده

 • علی جمالی

 • علی جورابلو خواه

 • علی حمزه گردشی

 • علی حیدزاده

 • علی خانه فرد

 • علی دادشی

 • علی دهقان چاچکامی

 • علی رضا احمدی

 • علی رضا بخش علی نژاد

 • علی رضا بخشی موسی کلایی

 • علی رضا داداشی

 • علی رضا رمضان پور گلمایی

 • علی رضا زنگی سمسکنده

 • علی رضایی تنابی کلایی

 • علی محمد بندوش

 • علی نقی دلاوری امرئی

 • عمران باقری کردمیری

 • عیسی افضلی

 • عیسی براتی سنگریزه

 • عیسی براری

 • عیسی حسینی دادوکلایی

 • عیسی سلیمان کلائی

 • عین الله احسانی

 • عین الله احمدی مسکویایی

 • عین الله رضایی بزمین آبادی

 • عین الله رمضانی پاجی

 • غ

 • غلام ر ضا خراسانی جویباری

 • غلام رضا احد زاده

 • غلام رضا پهنابی

 • غلام رضا خرده مینا

 • غلام رضا رسول پور هدایتی

 • غلام رضا رضایی سرخدهی

 • غلام رضا سالیانه

 • غلام علی آخوندی خالخیلی

 • غلام علی الیاسی رسکتی

 • غلام علی پلی

 • غلام علی رحمانی پاچی

 • ف

 • فرامرز ثمربخش

 • فرهاد اکبری بالادزایی

 • فریدون ابراهیمی تلوباغی

 • ق

 • قدرت الله اندیشه

 • قدم باجان

 • قربان پل گردنی

 • قربان جعفری پرچیکلایی

 • قربان علی خالپور علمداردهی

 • قربان علی دهقان

 • قربان علی رزاقی دولت آبادی

 • قربان علی رستمی افراپلی

 • قربان علی رنجبر

 • قنبر بشخوده

 • قنبرعلی ذلیکانی تلاوکی

 • ک

 • کریم اسدی مرمتی

 • کریم الله رجبی اردشیری

 • کریم رضایی

 • کیومرث جعفری

 • گ

 • گل علی باقری

 • ل

 • لطف الله رستمی اریمی

 • لطف علی پیرزاده

 • م

 • مجتبی آقاگلی

 • محسن احسانی

 • محسن بالنده

 • محسن سبزیان

 • محمد اسماعیل خلیلی

 • محمد اسماعیل رستمیان

 • محمد اسماعیل سالخورده گرمستانی

 • محمد افشاریان کردنهانی

 • محمد اکبری

 • محمد اندرخورا

 • محمد اندی

 • محمد انصاری

 • محمد بابایی خرمی

 • محمد بابایی عیسی خندقی

 • محمد برزگر دامیری

 • محمد تراب نژاد

 • محمد تفاخری

 • محمد تقی برزگر

 • محمد تقی چمنی ساروی

 • محمد تورانی

 • محمد تیری پنبه چوله ای

 • محمد جعفر حسین زاده میارکلایی

 • محمد جولانژاد

 • محمد جهان پیما

 • محمد حسن رنجبر تیلکی

 • محمد حسن سعد

 • محمد حسین آهنگری

 • محمد حسین جرگانی تیلکی

 • محمد حسین راستگو

 • محمد داوری

 • محمد رضا بابایی

 • محمد رضا جهانی

 • محمد رضا سالاری

 • محمد رضا سعادت

 • محمد زرهون

 • محمد علی امیری

 • محمد علی بشیری

 • محمد علی روحانی

 • محمد علی زارع

 • محمد کاظم اعزی پاشاکلایی

 • محمد مهدی آبیان

 • محمد مهدی تحویلداری

 • محمدتقی امیری

 • محمدرضا آراسته

 • محمدرضا زارعی مرمتی

 • محمود امامی تلارمی

 • محمود توکلی

 • محمود رضا تقوی

 • مدد احمدی

 • مرتضی خاتمی

 • مسعود رضایی

 • مصطفی رضایی

 • منوچهر خلیلی زونی

 • موسی اسدی پنبه زارکتی

 • موسی رمضان پور گلمایی

 • مهدی چهاردانگی

 • مهدی خاطری

 • مهدی رشتی

 • مهران اسماعیلی

 • مهران پور ابراهیمی عمرانی

 • مهران حسین زاده

 • مهرداد زادسر

 • مهرداد سلیمانی

 • مهرعلی آزرده پاشاکلایی

 • مهرعلی رجبی گلوردی

 • میرزاخان زائری

 • ن

 • ناد علی اکبری لالایی

 • نادر رکوعی

 • ناصر آقابراری سرکتی

 • ناصر اسلامی

 • نبی الله دلاوری

 • نصرالله آبیان

 • نصرالله حسن نژاد

 • نصرالله رمضان نژاد

 • نصرت الله اکبری

 • نصرت الله خواسته

 • نقی ایزدی

 • نقی باجان

 • نقی خادمی

 • نور علی خورشیدی

 • نوروز علی اسدی وارمی

 • و

 • وجیه الله رشیدی پنبه چوله

 • وجیه الله رضی کینمی

 • وحید رستمی ابوخیلی

 • ولی الله اسماعیلی سنگ تراشانی

 • ولی الله برزگر کلمری

 • ه

 • هادی اصغرپور حاجی آبادی

 • هادی اصغری تیلکی

 • هادی داوری

 • هدایت آزاد شهابی

 • همت الله حیاتی

 • همت الله رشیدیان زرینی

 • هوشنگ دهقان

 • ی

 • یدالله زمانی

 • یزدان جعفری پالندی

 • یزدان سلطان تویه

 • یعقوب بخشنده زاری محله

 • یعقوب علی حسینی

 • یوسف بنداد برنتی

 • یوسف سعیدی اسبوکلایی

 • یوسف علی جولائی

 • جعبه ابزار