درزی محله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرزی محله (به انگلیسی Darzi Mahalleh)، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران . این روستا در فاصله (چند کیلومتری) شهر نکا و در دهستان مهروان واقع شده است. نزدیک ترین آبادی ها به درزی محله روستاهای نداف خیل و ولاشد هستند.جعبه ابزار