جوربند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجوربند، روستایی از توابع بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران است. این روستا در دهستان عشرستاق قرار دارد.جعبه ابزار